Wednesday, June 24, 2009

Maya


E-pembelajaran pada masa ini merupakan satu medium pembelajaran secara media elektronik yang berkembang pantas dalam bidang ilmu pengetahuan. Pembelajaran secara elektronik atau atas talian ini telah banyak digunakan oleh instititusi pengajian tinggi dalam dan luar negara bagi mempermudah dan mempertingkatkan keberkesanan proses Pengajaran dan Pembelajaran. UiTM tidak ketinggalan bersaing bersama universiti-universiti yang lain untuk memperkasakan kaedah pembelajaran ini.

Falsafah e-pembelajaran UiTM cukup cantik- kepercayaan bahawa teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) berupaya meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Ia dimurnikan lagi dengan objektifnya dalam memenuhi lima aspirasi "e" iaitu efisien, efektif, ekonomik, emosi dan espirit de corp.

Hari ini dan dua hari yang berikutnya para pensyarah diberikan latihan secara "hands-on" untuk memantapkan kemahiran pembelajaran bentuk baru ini. Setelah bertahun-tahun selesa dengan kaedah pembelajaran konvensional, tentunya tidak mudah untuk beralih ke sesuatu yang baru. Justeru itu, setelah beberapa tahun i-learn ( portal pembelajaran eletronik) diperkenalkan, penerimaan dan penggunaan di kalangan warga pelajar dan pensyarah begitu minimal.

Mahu tidak mahu, cepat atau lambat, kita perlu menerima hakikat bahawa mod "blended learning" bakal mendominasi kaedah sedia ada. Pensyarah dan pelajar selain daripada mendapat kemudahan untuk proses pengajaran dan pembelajaran secara maya seperti pengurusan poftfolio kursus, pentadbiran kursus atas talian, e-forum, e-pentaksiran, e-tugasan, e-jadual dan e-nota akan juga masih boleh terus melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka seperti makmal dan tutorial mengikut jadual yang ditetapkan.

Kaedah yang menggabungkan pembelajaran konvensional dan juga maya ini sebenarnya banyak kelebihannya. Melalui kaedah pembelajaran maya, pelajar-pelajar mempunyai sikap membudayakan pembelajaran sepanjang hayat iaitu, lebih bertanggungjawab dengan pembelajaran secara kendiri (self-learning).

Para pelajar tidak hanya bergantung kepada pensyarah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan malah perlu lebih bermotivasi dan mempunyai inisiatif untuk memajukan diri, serta dapat belajar mengikut tahap kemampuan masing-masing (self-paced learning) di samping dapat menguji tahap pemahaman dengan mengambil ujian-ujian topikal atau kertas peperiksaan lepas secara atas talian.

Dengan menggunakan kaedah pembelajaran maya, pensyarah-pensyarah pula mempunyai lebih masa untuk memurnikan kandungan kursus, menyediakan dan menilai bahan pentaksiran kursus seperti kuiz dan tugasan dengan mudah dan tersusun, mentadbir e-forum untuk menggalakkan pembelajaran kolaboratif, serta menyediakan dan menyebarkan bahan rujukan tambahan terkini dengan mudah.

Sekurang-kurangnya pelajar yang kurang rajin hadir kelas sudah ada pilihan!

Pena Tumpul - Dapat anugerah "The Most Dynamic Lecturer" e-learning 2008

No comments:

Tabir

A dakalanya kita merasakan apa yang kita buat seolah-olah tidak dihargai oleh orang lain. Kerja yang kita lakukan tidak dipandang orang ap...