Saturday, November 14, 2009

Haji


"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal." (Albaqarah:197)

Ustaz Zahazan berbicara tentang ibadat Haji dan membacakan ayat ini dan mendasari kupasannya dalam Tanyalah Ustaz lewat TV9 pagi ini. Berpandukan Tafsir Ibnu Kasir, Ustaz yang secara peribadinnya amat saya kagumi menghuraikan agak panjang lebar tentang ayat ini.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar, "Bulan-bulan yang dimaklumi itu adalah bulan Syawal, Dzulqa'idah, dan sepuluh hari pada bulan haji." Hal inilah yang dikaitkan oleh al-Bukhari dengan bentuk kepastian. Hadits yang senada dengan itu diriwayatkan pula oleh Jarir yang sampai kepada Ibnu Umar dan sanadnya juga sahih. Menurut Ustaz, yang dimaksudkan dengan rafats ialah jima' dan perkataan-perkataan cabul atau kotor.

"Berbekallah kamu. Sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah ketakwaan."

Kata Ustaz lagi, Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Adalah penduduk Yaman berhaji. Mereka tidak membawa bekal dan berkata, 'Kami bertawakal kepada Allah.' Maka Allah berfirman, 'Berbekallah kamu. Sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah ketakwaan.'" Mereka dilarang bersikap demikian dan diperintahkan supaya membawa bekal, seperti tepung, gandum, dan kuih kering. Dari Mujahid dikatakan bahwa Ibnu Umar mensyaratkan berbekal kepada orangyang menemaninya. Setelah Allah menyuruh manusia berbekal dalam perjalanan dunia, maka Allah pun menunjukkan kepada mereka perbekalan akhirat berupa ketakwaan.

Ustaz juga sempat menjelaskan bahawa amalan melaungkan azan sebelum bakal haji meninggalkan rumah,tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah justeru tidaklah wajar untuk dilakukan.

Pena Tumpul - Belum cukup bersedia


No comments:

Tabir

A dakalanya kita merasakan apa yang kita buat seolah-olah tidak dihargai oleh orang lain. Kerja yang kita lakukan tidak dipandang orang ap...