Wednesday, October 07, 2009

Solat


Saya sedang membaca sebuah buku yang diharap dapat mempertingkatkan lagi kualiti solat. Antara yang menarik perhatian saya ialah bahawa semua unsur solat dikatakan dapat memicu pada perkembangan kepada tiga sikap tawakal kepada Allah iaitu rasa takut pada hukuman Allah, takwa yang dikaitkan dengan sosial: takut akan segala akibat buruk perbuatan kita dan akhirnya takwa secara spiritual; takut kehilangan rasa cinta pada Allah. Menurut penulisnya, bacaan al-Fatihah dilihat paling berpotensi untuk mencapai takwa yang dimaksudkan itu.

Bagaimana bacaan al-Fatihah dalam solat dapat menjadikan hati kita menaruh rasa percaya tahap tertinggi pada Allah? Hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim mampu menjelaskannya.

Allah berkata, "Aku membahagi solat menjadi dua bahagian, iaitu satu bahagian untukku dan satu bahagian lagi untuk hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dimintanya."

Apabila seseorang hamba mengucapkan " Alhamduliahirabbil alamin (segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam), maka Allah menyahut, "Hambaku memujiku,"

Apabila dia mengucapkan "Arrahmanirrahim" (yang maha pemurah lagi maha penyayang), maka Allah menyahut, "Hambaku menyanjungku."

Apabila dia mengucapkan "Maliki yaumiddin," (yang menguasai Hari Kiamat), maka Allah menyahut, Hambaku memujaku.

Apabila dia mengucapkan "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in (hanya kepadamu kami memohon pertolongan), maka Allah menyahut, "Inilah bahagianku dan bahagian hambaku, Hambaku akan mendapat apa yang dipohonnya."

Apabila dia mengucapkan "Ihdinashshiratathal-mustaqim" (tunjukilah kami jalan yang lurus), Shirathal-ladzina an'amta'alayhim ghayril-maghdhubi 'alayhim wa ladhdhallin" (jalan nya orang-orang yang kau beri nikmat, bukan yang kau murkai dan bukan pula yang sesat), maka Allah menyahut. "Itulah hak-hak hambaku dan hambaku akan mendapat apa yang dipohonnya."

Justeru bagi mengembangkan ketiga-tiga jenis sikap tawakal ini, sebaik-baiknya kita mendiamkan diri sejenak di antara ayat-ayat itu. Dengan itu, kita mempuyai waktu yang cukup bagi memahami maknanya dan menghayati jawapan Allah di dalam solat.

Pena Tumpul - Peringatan buat diri sendiri

No comments:

Tabir

A dakalanya kita merasakan apa yang kita buat seolah-olah tidak dihargai oleh orang lain. Kerja yang kita lakukan tidak dipandang orang ap...